Заявете своя час

Изберете преглед*:
Удобни за вас*:
Филиал*:
Телефон*:
Емайл:
Описание на (проблема)*:
Код*:
Промени
Внимание! Наш служител ще се свърже с вас за потвърждение.

Анкета

Доволни ли сте от медицинското обслужване в МЦ „Медичек”

Да, обслужването е на високо ниво
Доволен съм
Не съм доволен
Обслужването е на ниско ниво

Резултати

Партньори

ПАРТНЬОРИ НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИЧЕК В ОБЛАСТТА НА ДЕЙНОСТТА „ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ”:

  А/   Медицински център МЕДИЧЕК организира и провежда годишните профилактични медицински прегледи на работещи в различни фирми и браншове не само в двата си филиала в гр. София, но и чрез мобилните си екипи – в цялата страна.
  • Договарянето на ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЗДРАВНА ПРОФИЛАКТИКА ние осъществяваме  директно с работодателите. Това е най-прекия път за стиковане на желанията на клиентите с условията на центъра.

  Б/  Медицински център МЕДИЧЕК организира и провежда медицински прегледи на застраховани служители на фирми, които имат ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА С ВКЛЮЧЕНА ПРОФИЛАКТИКА.
• Наши партньори в тази област са:
   • „ДЗИ – Животозастраховане”
   • ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”
   • Обединен здравно-осигурителен фонд /ОЗОФ/ „ДОВЕРИЕ”
   • „Застрахователно акционерно дружество БЪЛГАРИЯ”
   • „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ”

В/  Медицински център МЕДИЧЕК организира и провежда ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ГОДИШНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ на работещите, с цел оценка на  влиянието на рисковите фактори на работната среда върху  здравето и безопасността им, които са в съответствие с изискванията на  Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/ и всички нормативни документи.
• ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ЗДРАВНА ПРОФИЛАКТИКА се възлага от Службите по трудова медицина.
• В тази връзка МЦ Медичек си партнира със СТМ не само от София  

С/  Медицински център МЕДИЧЕК притежава собствена СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА „МЕДИЧЕК-ХИПОКРАТ” ЕООД. Чрез обединяване усилията на двете дружества, ние формираме МЕДИЦИНСКА ГРУПА МЕДИЧЕК, с която осигуряваме комплексно обслужване на работодателите с трудова медицина и профилактични прегледи за техните служители.

  ПАРТНЬОРИ НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР МЕДИЧЕК В ОБЛАСТТА НА ДЕЙНОСТТА „ДОБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ”:

  Медицински център МЕДИЧЕК  оказва доболнична медицинска помощ на своите пациенти в двете свои специализирани медицински бази в гр. София, находящи се:
   • в Бизнес Парк София – сграда 8 А – партер и
   • на ул. Михаил Тенев № 6 Б - /в близост до бул. „Цариградско шосе”/
  А/   За оказаните медицински услуги по доболнична помощ, които са заплатени от нашите пациенти, МЦ Медичек може да издаде персонална фактура с цел оправдаване на разходите.

  Б/   Въз основа на рамково партньорство по доболнична помощ, МЦ Медичек обслужва застраховани лица срещу представена застрахователна карта с валидно покритие.
• Нашите партньори в областта на доболничната медицинка помощ са:
   • „ДЗИ – Животозастраховане”
   • ЗАД „БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”
   • Обединен здравно-осигурителен фонд /ОЗОФ/ „ДОВЕРИЕ”
   • „ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ”